• Ubytování
  • Termíny a ceny
  • Popis hotelu
  • Recenze
  • Nabídka výletů

Ubytování a rozmístění osob

Pokoj 1
Izrael a Palestina s výletem do Jordánska_dvoulůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj

1/2

Možné obsazení: 1/0, 2/0, 1/1,
dospělý/dítě
změnit Počet dospělých 2 Počet dětí 0

Termíny a ceny

Popis hotelu

Popis:

Izrael + Palestina s pobytem u Rudého Moře a možností výletu do Jordánské Petry

1. den:

odlet z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná česká průvodkyně nebo průvodce. Přivítání se Svatou zemí transfer do hotelu, ubytování, večeře a první nocleh v Izraeli.

2. den:

po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea Přímořská, kde uvidíme také divadlo. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, navštívíme shuku (tradiční tržiště) a další nádherná místa.  Návrat do hotelu a večeře.

3. den:

posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po Galilejském jezeře, poté nás cesta zavede do Capernaumu se synagogou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o Izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. Odpoledne procházka po Nazaretu s  prohlídkou Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami plnými galerií místních umělců a navštívíme místní synagogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer se přesuneme do hotelu, kde povečeříme.

4. den:

po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do Jericha – nejníže položeného města na světě s pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství s ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma. Dle časových možností zastávka s výhledem na údolí  Vadi Quelt a ortodoxní klášter sv. Jiří. Večer se ubytujeme se v Betlémě, kde také povečeříme.

5. den:

po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta nejkrásnější místa Svaté Země – Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivové hoře a poté se přesuneme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. Přes údolí Kidron vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa (která prochází orientálním trhem s voňavým kořením , mistrovsky tepaným nádobím a výborným jídlem..) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpoledne budeme mít možnost prozkoumat Chrám Narození Páně a Baziliku Svaté Kateřiny… Vrátíme se do hotelu v Betlémě na večeři a nocleh.

6. den:

po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele. Průvodkyně nás zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami – Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum holokaustu Yad Va Shem. V Jeruzalémě budeme mít možnost vidět i další zajímavá místa. Večer se vrátíme do našeho hotelu k večeři a noclehu.

7. den:

po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze lanovka (v ceně programu). Massada nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Budeme mít možnost relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře. Poté se přesuneme do hotelu v Eilatu k večeři a noclehu.

8. den:

snídaně, volný den na koupání v Eilatu (fakultativně možnost navštívit podmořskou observatoř, kde suchou nohou vstoupíme do podmořského světa, možnost koupání s delfíny, plavba lodí apod.), nebo celodenní výlet do Jordánska - návštěva skalního města Petra (příplatek: 370,- USD zahrnuje cestu, průvodce a vstup do areálu skalního města v Petře). Večeře, nocleh.

 

9. den:

po snídani koupání v Rudém moři a transfer do oblasti Středozemního moře, dopoledne návštěva národního parku Coral Beach, kde se budeme moci koupat v průzračných vodách Rudého moře s úžasným podmořským světem plným korálů a různobarevných ryb (možnost zapůjčení šnorchlů a potápěčských brýlí). Poté, v odpoledních hodinách transfer do oblasti Tel Avivu přes Machtesh Ramon (ojedinělý geologický útvar).  Ubytování a večeře v hotelu na pobřeží Středozemního moře, nocleh.

10. den:

po snídani projížďka centrem Tel Avivu (UNESCO), procházka po malebné Jaffě (jedno z nejstarších přístavních měst na světě), transfer na letiště a odlet do Prahy.

Poznámka:

Příplatky: příplatek za jednolůžkový pokoj:  11.490,- Kč/pobyt

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní taxy a palivové příplatky, přepravu klimatizovanými midibusy/autobusy, 9 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích kvalitních ubytovacích zařízeních kat. 3*** s polopenzí (9 x snídaně + 8-9 x večeře – dle letového řádu), vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu), veškeré místní taxy a poplatky, služby zkušeného licencovaného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, pojištění CK ve sm. zákona 159/99 Sb.

 

Cena nezahrnuje:

komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění storna 990,- Kč/os./pobyt, vstupné na pláž u Mrtvého moře, fakultativní výlet do Jordánské Petry – platí se hotově na místě 370,- USD, nápoje u večeří, spropitné ve výší 55,- EUR / 60,- USD (pro průvodce, řidiče a ostatní poskytovatele služeb po celou dobu zájezdu)

Poznámka:

Zájezd je možné zajistit také s odletem z Vídně, Krakova nebo Wroclavi - na vyžádání.

Poznámka: sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven (pozměněn) dle aktuální situace, počasí, letového řádu apod.

Poznámka:

Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael.

Uživatelské recenze

Fakultativní výlety