Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Maďarsko - Budapešť

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do Budapešti, prohlídka nejkrásnějších míst centra Budína a Pešti s nesčetným množstvím památek - Matyášův chrám, Rybářská bašta, bazilika sv. Štěpána, Budínský hrad, Řetězový most, návštěva vyhlášené tržnice s možností nákupů, individuální volno. Návrat zpět v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/os./den

Doporučené kapesné: cca 50,- Euro