Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Hlavní město Slovenska - Bratislava má bohatou minulost, danou její polohou v blízkosti soutoku velkých řek – Dunaje a Moravy, na křižovatce obchodních cest. Rozkládá se při hranicích s Maďarskem a Rakouskem, v úrodných nížinách Podunajské a Záhorské. Její nejstarší historie je spojená s místem, kde stojí hrad. Blízké slovanské hradisko Děvín nad soutokem Moravy a Dunaje zase bylo důležitou pevností Velkomoravské říše. Později bývala uherským městem královským a v 16. století byla korunovačním městem uherských králů a sídlem arcibiskupa. Do roku 1919 se Bratislava jmenovala Prešpork, ale výčet všech jejích jmen používaných minulých dobách tvoří celý dlouhý seznam. Maďaři ji dnes nazývají Pozsony, Němci používají název Pressburg nebo Bratislava.

 

Dominantou města, je bezesporu Bratislavský hrad. Již 400 let př. n. l. zde stálo keltské oppidum, v 10. století pak kamenný hrad. Začátkem 18. století vyhořel, ruiny byly postupně opravovány až do dnešní známé podoby.

 

Historické centrum Bratislavy je menší, ale milé, nově opravené a oživené nápaditými plastikami. Takže tu můžete zakopnout o Čumila vyhlížejícího z kanálu nebo fotícího paparazza. Cesta z hradu míří dolů do historického centra přes ulici Staroměstská a Rudnayovo náměstí kolem Dómu svatého Martina. V této původně gotické katedrále se konaly korunovace králů. Pokračujeme historickou Korunovační cestou k Michalské bráně. Je pod 51 m vysokou Michalskou věží, jejímuž vrcholu vévodí socha archanděla Michaela bojujícího s drakem.

 

Zamíříte-li dál v tomto směru na okraj historického centra, dojdete přes Hodžovo náměstí až k Grassalkovičovu paláci, současnému sídlu prezidenta republiky. Cestou k němu projdete Hurbanovo náměstí, kde vás zaujme mladší památka, ovšem už také chráněná. Obchodní dům Alizé, nejstarší obchodní dům ve městě, byl postavený jako Dům služby Baťa a je často lidově nazývaný "Velký Baťa".

 

Vlastnímu centru vévodí Hlavné náměstí s množstvím paláců a se Starou radnicí, tvořenou celým komplexem velmi starých budov.