Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, webové stránky: www.adr.coi.cz.

V případě, že si zákazník objednal (sjednal) služby CK on-line má zákazník právo se rovněž obrátit pro řešení spotřebitelských sporů na „ONLINE DISPUTE RESOLUTION“ (dále jen „ODR“) na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

Taktéž je zákazník oprávněn uplatnit mimosoudní řešení sporu na webových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/