arrowDown
Název: Nepál

Název: Nepál

Název:

Nepál

2.jpg3.jpg4.jpg
5.jpg

Nepál - Netradiční poznávací okruh

Nepál - Nepál - Nepál

další fotografie

Nepál - Netradiční poznávací okruh s mimořádně bohatým programem

Úvod:

Káthmándú – Pátan – Pašupatináth – Boudhanath – Pókhara jezero Phewa Tal – Pagoda Míru, Národní park Chitwan – Bhaktapur – Nagarkót – Dakshin Kali - Swayanbunáth

Nocleh a procházka v Dubaji při cestě do Nepálu v ceně!

 

1. den:

Setkání účastníků na letišti v Praze, ranní odlet do Dubaje, transfer do hotelu v centru města, odpočinek, možnost podvečerní procházky v centru Dubaje, nocleh.

2. den:

Po snídani transfer na letiště, odlet do Káthmándú v dopoledních hodinách, přílet v odpoledních hodinách, transfer do hotelu, ubytování, odpočinek, v podvečer se vydáme s průvodcem na první objevování města ve čtvrti Thamel a poté nás bude čekat první nocleh v Nepálu.

3. den:

Dobře odpočatí a nasnídaní vyrazíme na společnou prohlídku hlavního káthmándského náměstí Durbar Square s mnoha starými a slavnými stavbami - Hanuman Dhoka -  bývalé sídlo královské rodiny Nepálu (část stavby pochází ze 16. století), východní brána paláce je známá jako brána Hanumana – opičího boha. V paláci je celá řada historických budov – Basantpur Tower, Tribhuvam muzeum, Panch Mukhi Hanuman Mandir… prohlédneme také další chrámy, sochy a nejstarší dřevěné stavby ve městě – Kasthamandap („motorest“ pro obchodníky na historické obchodní cestě do Tibetu z 12. stol.). Další putování nás zavede ke Kumari Chowk - dům bohyně Kumari, možnost oběda v restauraci vysoko nad náměstím s krásnými výhledy, po poledni se vrátíme do hotelu a odjedeme do královského města Pátan  - dříve královské město, nyní téměř propojeno s Káthmándú, centrum umění a řemesel (skvělá ukázka historické newarské architektury). V Pátánu si prohlédneme náměstí Durbar Square (náměstí má stejné jméno jako hlavní náměstí v Káthmándú) s chrámy a paláci (UNESCO) a večer se vrátíme  do Káthmándú k dalšímu přenocování.

4. den:

Po snídani nás bude čekat cesta mikrobusem do Pašupatináthu (UNESCO) - hinduistického chrámového komplexu zasvěceného bohu Šivovi, kde budeme svědky pohřebních obřadů u posvátné řeky Bagmati, kde se na kamenných ghátech za asistence pozůstalých i turistů spalují pod širým nebem mrtví. Pašupatináthem nás bude provázet také mnoho sádhuů (svatých mužů) pod dohledem místních opic, které obývají toto místo. Odpoledne přejedeme do Boudhanathu, kterému se říká „Malý Tibet“, jednoho z nejposvátnějších buddhistických míst nejen v Nepálu. Zde si prohlédneme stůpu Boudhanath obklopenou velkým počtem obchůdků, buddhistických škol a klášterů, které vznikaly díky příchozím Tibetským uprchlíkům. Místo je nezapomenutelné díky unikátní atmosféře s množstvím barevných vlaječek a modlitebních mlýnků, které si samozřejmě také s vysloveným přáním roztočíme. V podvečer se vrátíme zpět do hotelu v Kátmándú. Večer se projdeme nasvětlenými uličkami města s řadou přívětivých obchodníků, kteří nás budou zvát do svých obchůdků se suvenýry, oblečením a vonnými tyčinkami…

5. den:

Brzy ráno odjedeme místním autobusem do 160 km vzdálené Pókhary, cestou překrásnou přírodou budeme obdivovat ničím nepřikrášlený život Nepálců, zastávky na občerstvení a individuální oběd. Po příjezdu do Pókhary se ubytujeme v příjemném hotýlku blízko jezera a po krátkém odpočinku se projdeme do obchodní čtvrti města, kde se můžeme posadit do některé z útulných kaváren či restaurací a dát si dobrou večeři…, nocleh.

6. den:

Po snídani se projdeme několikaminutovou procházkou k jezeru Phewa Tal, kde nás bude čekat projížďka lodičkami. Vedeni místním lodivodem po ranní klidné hladině budeme obdivovat  zasněžené velehory Himaláje s masivem Annapuren a majestátnou posvátnou horou Machapuchare (ostatně pohled na Machapuchare nás bude provázet po celou dobu našeho pobytu v Pokhaře). Po příjezdu na druhý břeh jezera nás čeká procházka k Pagodě Míru s nezapomenutelným výhledem na okolní hory. Po poledni se vrátíme do Pókhary. Cestou ještě navštívíme tradiční tibetskou vesnici s lámaistickým klášterem za městem a projdeme se po mostě zavěšeném vysoko nad řekou… Plni zážitků přespíme v našem hotelu v Pókhaře.

7. den:

Po brzké snídani se přesuneme taxíky (v ceně) na autobusové nádraží, odkud odjedeme do královského národního parku Chitwan poblíž indicko-nepálské hranice. Po příjezdu do tohoto nejteplejšího místa Nepálu se ubytujeme v příjemném hotýlku, kde se budeme také stravovat. Odpoledne nás bude čekat průzkum vesnice. Navštívíme obydlí místních obyvatel a seznámíme se se způsobem jejich života. Na konci zajímavé procházky se zastavíme za vesnicí a vychutnáme si fascinující pohled na západ slunce. Poté se vrátíme do hotelu na večeři, po které nás bude ještě čekat folklórní program s typickým tancem páva (páv je považován za národní symbol).

8. den:

Po vydatné snídani nás dnes bude čekat atraktivní výlet v kánoích po řece s pozorováním rozmanitých druhů ptáků a volně žijících krokodýlů, procházka džunglí ve stopách divokých slonů, tygrů, medvědů a nosorožců, návštěva sloní farmy. Poté se vrátíme do hotelu na oběd. Po obědě nám bude nabídnut opravdu neobvyklý, jedinečný zážitek – koupání se slony - na sloním hřbetu si můžete vychutnat  mnohonásobnou sprchu ze sloního chobotu. Na hřbetu slonů se vydáme také za divokými nosorožci do pralesa. Když nám budou duchové lesa přát, uvidíme nejen nosorožce, ale i jiná divoká zvířata. Při naší cestě dvakrát přebrodíme (na hřbetě slona) řeku a proklestíme si cestu opravdovou divočinou. Zajisté velmi příjemně unaveni se večer vrátíme do hotelu na večeři a nocleh.

9. den:

Po snídani se rozloučíme s místními průvodci a krokodýlí řekou a odjedeme autobusem zpět do Káthmándú, kde se ubytujeme ve stejném hotelu jako na začátku programu. Dnes si dáme již volné odpoledne na odpočinek, nákupy apod.

10. den:

Po snídani se vydáme  místním autobusem  nebo taxi do neobvyklého místa, do vesnice Dakshin Kali, kam dorazíme po asi hodinové jízdě. Tam budeme svědky náboženských obřadů, při kterých jsou obětována zvířata /kohouti, kozy/. Budeme se proplétat mezi místními šamany i obyčejnými Nepálci a veškeré dění budeme vnímat jako film, jehož děje se účastníme bez znalosti scénáře. V poledních hodinách se budeme vracet do Kathmandu, pozdní odpoledne můžeme trávit individuálními aktivitami, večer, po dohodě, společně.

11. den:

Po snídani se vydáme objevovat Bhaktapur - 3. největší město Nepálu, centrum mnoha uměleckých řemesel, zejména hrnčířství. Prohlídka města nás zavede na náměstí Durbar Square (UNESCO, ano, prakticky v každém městě je náměstí Durbar Square :=)). Obdivovat budeme palác královské rodiny s 55 okny, kde do roku 1769 sídlila královská rodina, nejvyšší pagodu Nepálu Nyatapola zasvěcenou bohyni Siddhi Lakshmi a chrám Duttatrya z roku 1427, který je údajně nejstarší stavbou v tomto městě. Po čase na oběd, se vydáme mikrobusem do Nagarkótu (2000 m n.m.), kde se ubytujeme v hotelu a v podvečer se projdeme při západu slunce. Dnes přespíme v Nagarkótu.

12. den:

Ranním pozorováním východu slunce nad vrcholy Langtang Himaláje,  Makalu, Cho Oyu a Himaláje s Mt. Everestem ze střechy hotelu bude dalším nezapomenutelným, fascinujícím zážitkem z našeho Nepálského putování. Na střeše hotelu také posnídáme s netradičním pohledem - pozorováním orlů kroužících nad našimi hlavami. Část dopoledne strávíme horskou procházkou a ještě před obědem se vydáme místním autobusem zpět do Bhaktapuru a dále do Káthmándú, kde se ubytujeme.

13. den:

Po snídani se vydáme pěšky změtí ulic a uliček k jednomu z největších, nejnavštěvovanějších a nejznámějších míst pro buddhisty i hinduisty v Nepálu – Swayanbunáthu  zvaného Opičí chrám. Cesta po 365 schodech, prohlídka rozlehlého chrámového komplexu včetně vnitřní stůpy s modlícími se mnichy… Celý chrámový komplex je velice rozlehlý, probíhají v něm různé buddhistické i hinduistické obřady, na všech místech se třepotají modlitební praporky a točí se modlitební mlýnky. Vnímavější z nás budou cítit velmi zvláštní energii tohoto místa. Tímto okouzlujícím místem se rozloučíme s Nepálem a odpoledne se přesuneme na letiště k večernímu odletu do Dubaje.

14. den:

Přílet do Dubaje, přestup a odlet do Prahy, kde přiletíme v ranních hodinách.

Poznámka:

Na tento program není třeba žádné zvláštní materiální ani fyzické vybavení, stačí normální průměrná fyzická kondice. Program zájezdu může být v některých detailech pozměněn v závislosti a dopravních podmínkách, počastí apod.

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha - Dubaj - Káthmándú – Dubaj - Praha, letištní taxy a palivové příplatky, přepravu odbaveného zavazadla 20 kg a příručního zavazadla, občerstvení během letu, místní přepravu autokary  a taxi, 1x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v Dubaji a 11x ubytování v turistických hotelích kat. 3* v Káthmándú, Pokhaře, Chitwanu a Nagarkotu se snídaněmi, v Chitwanu plná penze (bez nápojů), všechny výlety a vstupy uvedené v programu (včetně projížďky na slonech, návštěvy chrámu Dakshinkali, Nagarkótu a folklórního večera), služby česky hovořícího zkušeného průvodce po celou cestu, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:

komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění storna + 990,- Kč, vízum do Nepálu cca 20,- USD (platí se hotově po příletu do Nepálu), výlety a jiné služby nad rámec programu (fakultativní), případnou odletovou taxu, spropitné.

Poznámka:

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 5.000,- Kč/pobyt

 

Doporučené kapesné: cca 250,- USD na osobu (na jídlo a pití denně cca 15 USD, nákupy suvenýrů apod.)

 

Termín
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TermínUbytováníDélkaDopravaStravaDospělýDítě
03.11. (ne) 16.11. (so)dvoulůžkový pokoj14 dníLetecká doprava
Praha
Snídaně49.990 Kč---Rezervovat
Uvedené ceny jsou konečné (vč. letištních a bezpečnostních tax,
palivových příplatků). Cena neobsahuje volitelné příplatky.
Termín
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Požadavky na Vaši dovolenou:
Země
Letovisko
Strava Odjezd od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Počet osob Příjezd do
Dospělá osobaDospělá osoba18,18 let
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Doprava
arrowRozšířené vyhledávání
Katalogy ke stažení
kaltaog
kaltaog
Přijímáme poukázky a benefity společností
benefit_plus benefity cheque edenred sodexo
K on-line platbě přijímáme tyto platební karty
maestro mastercard visa visa-electron