Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pojistné limity cestovního pojištění UNIQA

Uniqa - Váš partner na cestách

Nabízí výhodné balíčky pojištění, nepřetržitou a rozsáhlou asistenci a jednoduché sjednání cestovního pojištění.
Klientům cestovní kanceláře nabízíme možnost sjednání výhodných balíčků cestovního pojištění v třech variantách rozsahu a to  pro všechny cesty (Evropa i Svět).

STÁHNĚTE SI ZDE:

Rozsah pojistného krytí klientů cestovní kanceláře BON TON, s.r.o. - EVROPA i SVĚT

Rozsah připojištění COVID, které je součástí ceny komplexního cestovního pojištění EVROPA i SVĚT.

Rámcová pojistná smlouva se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20. Pojištění nevylučuje krytí nemoci
COVID19 a to ani z důvodu zařazení do tzv. „červené země“ na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz.
Pokyny pro hlášení pojistné události:
Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která mu poskytne radu nebo pomoc při vyhledání
lékařského ošetření. V případě, že ambulantní lékař neakceptuje garanci platby od pojistitele prostřednictvím asistenční služby, uhradí pojištěný
náklady na ambulantní lékařskou péči ve smyslu tohoto pojištění sám na místě v hotovosti přímo lékaři nebo zdravotnickému zařízení. Doklady o
této platbě předloží pojištěný po návratu do ČR pojistiteli. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby poukáže pojistné plnění v tuzemské
měně pojištěnému.
Při hospitalizaci je pojištěný povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele, uvedenou v pojistné smlouvě. V nemocnici je pojištěný
povinen předložit asistenční kartu. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby zaplatí za pojištěného výlohy spojené s léčením v
nemocnici.
V případě pojistné události z pojištění asistenčních služeb kontaktujte neprodleně asistenční službu pojistitele. Kontakt na asistenční službu v Praze,
která Vám je k dispozici 24 hodin denně, je uveden na asistenční kartě.
Při telefonátu buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy, tarif pojištění, jméno a příjmení pojištěného, dále kde se pojištěný nachází (jméno
nemocnice, adresa, kontaktní telefon), co se stalo a co požadujete.

Všeobecné pojistné podmínky na adrese:
https://www.travsupsys.cz/download/UNIQA_VPP_CES20.pdf

Formuláře pro hlášení pojistných událostí:
- z léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_CP.pdf
- z úrazového pojištění https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_UP.pdf
- ze storna služeb https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_ST.pdf

Hlášení pojistné události ON-LINE: https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_pokyny.pdf


UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 PRAHA 6, telefon 225 393 111, bezplatná linka 800 120 020, www.uniqa.cz, e-mail uniqa@uniqa.cz