Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Pojistné limity cestovního pojištění UNIQA

Uniqa - Váš partner na cestách

Nabízí výhodné balíčky pojištění, nepřetržitou a rozsáhlou asistenci a jednoduché sjednání cestovního pojištění.
Klientům cestovní kanceláře nabízíme možnost sjednání výhodných balíčků cestovního pojištění ve dvou variantách rozsahu:

Balíček BASIC - sazba IK5S, vhodný pro cesty po Evropě (s cenou zájezdu do 20.000 Kč/os.), cena pojištění 40 Kč/os./den:

Pojištění léčebných výloh a asistentčních služeb - max. plnění                                             5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 Kč
Pojištění zachraňovacích nákladů  1 500 000 Kč
Pojištění zpoždění letu 5 000 Kč
Pojištění zpoždění zavazadel 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 00 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel (maximum na 1 ks) 15 000 Kč/5 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků, spoluúčast 20%, - max. plnění 15 000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč 

Balíček EXCLUSIVE - sazba IK6S, vhodný pro cesty do celého světa (s cenou zájezdu do 36.000 Kč/os.), cena pojištění 56 Kč/os./den:

Pojištění léčebných výloh a asistentčních služeb - max. plnění                                             6 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh 6 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb 6 000 000 Kč
Pojištění zachraňovacích nákladů  1 800 000 Kč
Pojištění zpoždění letu 5 000 Kč
Pojištění zpoždění zavazadel 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 180 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 450 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 450 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 3 000 000 Kč
Pojištění zavazadel (maximum na 1 ks) 25 000 Kč / 10 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků, spoluúčast 20%, - max. plnění 30 000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené 20 000 Kč

Rámcová pojistná smlouva se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20. Pojištění nevylučuje krytí nemoci
COVID19 a to ani z důvodu zařazení do tzv. „červené země“ na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz.
Pokyny pro hlášení pojistné události:
Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která mu poskytne radu nebo pomoc při vyhledání
lékařského ošetření. V případě, že ambulantní lékař neakceptuje garanci platby od pojistitele prostřednictvím asistenční služby, uhradí pojištěný
náklady na ambulantní lékařskou péči ve smyslu tohoto pojištění sám na místě v hotovosti přímo lékaři nebo zdravotnickému zařízení. Doklady o
této platbě předloží pojištěný po návratu do ČR pojistiteli. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby poukáže pojistné plnění v tuzemské
měně pojištěnému.
Při hospitalizaci je pojištěný povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele, uvedenou v pojistné smlouvě. V nemocnici je pojištěný
povinen předložit asistenční kartu. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby zaplatí za pojištěného výlohy spojené s léčením v
nemocnici.
V případě pojistné události z pojištění asistenčních služeb kontaktujte neprodleně asistenční službu pojistitele. Kontakt na asistenční službu v Praze,
která Vám je k dispozici 24 hodin denně, je uveden na asistenční kartě.
Při telefonátu buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy, tarif pojištění, jméno a příjmení pojištěného, dále kde se pojištěný nachází (jméno
nemocnice, adresa, kontaktní telefon), co se stalo a co požadujete.

Všeobecné pojistné podmínky na adrese:
https://www.travsupsys.cz/download/UNIQA_VPP_CES20.pdf

Formuláře pro hlášení pojistných událostí:
- z léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_CP.pdf
- z úrazového pojištění https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_UP.pdf
- ze storna služeb https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_ST.pdf

Hlášení pojistné události ON-LINE: https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_pokyny.pdf


UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 PRAHA 6, telefon 225 393 111, bezplatná linka 800 120 020, www.uniqa.cz, e-mail uniqa@uniqa.cz